Yukon

Yukon

  • Slutförare: 150K
  • Spelar Nu: 4
  • Bästa Tiden: 00:30

Andra spel

Patiensregler för Yukon

Målsättning: Bygg korten uppåt (placera korten ovanpå varandra i stigande sekvens, t.ex. från ess till kung) i alla de fyra grundhögarna.

Regler: Varje grundhög får bara innehålla ett kort som byggs uppåt från ess till kung. Kortgrupper kan flyttas mellan högar om start- och målkorten byggs nedåt i fallande ordning och i alternerande färg. De andra korten i gruppen som ska flyttas behöver inte vara i någon ordning.

Svårighet: Lätt – vilket kort eller vilken sekvens som helst kan läggas på tomma tablåutrymmen, Svårt – endast kungar eller sekvenser som inleds med kungen kan läggas på tomma tablåutrymmen.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår policy angående användning av cookies.