Canfield

Canfield

  • Slutförare: 40K
  • Spelar Nu: 1
  • Bästa Tiden: 01:37

Andra spel

Patiensregler för Canfield

Målsättning: Bygg korten uppåt (placera korten ovanpå varandra i stigande sekvens, t.ex. från ess till kung) i alla de fyra grundhögarna.

Regler: Varje grundhög kan bara innehålla kort i en färg. Kortsekvensen börjar med ett slumpvis utvalt kort och bygger uppåt i kedjan, efter Kungen kommer Esset. Kort i högar kan byggas neråt (läggs från högsta till lägsta) och med alternerande färger. Översta kortet från högen flyttas automatiskt till tomma högar.

Svårighet: Lätt – ett kort delas ut, Svårt– tre kort delas ut

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår policy angående användning av cookies.